Σχεδιάζεις τις διακοπές σου;

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Τα ταξίδια αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας είτε αυτά πρόκειται να γίνουν για επαγγελματικούς λόγους είτε για προσωπική μας ευχαρίστηση.

Τα απρόοπτα που συμβαίνουν στην καθημερινή μας ζωή είναι αλλεπάλληλα και μπορούν να χαλάσουν το καθορισμένο ταξίδι, με την σειρά της έρχεται η ταξιδιωτική ασφάλιση για να σου προσφέρει την απαλλαγή για κάθε απρόβλεπτο γεγονός όπως είναι η απώλεια αποσκευών ή εγγράφων, η καθυστέρηση πτήσης ή η ακύρωση ενός προγραμματισμένου ταξιδιού όπως και για έξοδα που αφορούν τις ιατροφαρμακευτικές σας ανάγκες.