Επένδυσε για ένα καλύτερο αύριο

Ασφάλεια Σύνταξης -Αποταμίευσης

Με το νέο οικονομικό τοπίο που έχει δημιουργηθεί στην χώρα μας η αβεβαιότητα για το μέλλον είναι ολοφάνερη.

Η αβεβαιότητα για το οικονομικό μέλλον και οι συνεχόμενες αλλαγές στον κλάδο της ασφάλισης καθιστούν αναγκαία την αναζήτηση αποδοτικών λύσεων.
Μια τέτοια  λύση βρίσκεται στην ασφάλεια σύνταξης  η οποία απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να αποταμιεύσουν χρήματα για να εξασφαλίσουν ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό εισόδημα στην ηλικία της σύνταξης τους.

Τέλος έχετε την δυνατότητα μέσω πληθώρας  προγραμμάτων να εξασφαλίσετε το κόστος καταβολής του φόρου κληρονομιάς.