Στέγασε τα όνειρα σου με ασφάλεια

Ασφάλιση Κατοικίας

Ασφάλιση κύριας και εξοχικής κατοικίας.

Στην καθημερινότητα μας ελλοχεύουν κίνδυνοι πολλοί εκ των οποίων εντοπίζονται με τα σημεία των καιρών σε φυσικές καταστροφές όπως είναι η φωτιά, καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα, βροχή), ο σεισμός, η διαρροή σωληνώσεων, οι τρομοκρατικές ενέργειες, η κλοπή, το βραχυκύκλωμα.

Σε περίπτωση  απρόβλεπτης ζημιάς, ,με την ασφάλιση κατοικίας το σπίτι μας και το περιεχόμενό του θα είναι και πάλι όπως πριν.
Το σπίτι μας είναι η ζωή μας και αξίζει να το προστατεύσουμε.