Προστάτευσε την επαγγελματική σου στέγη

Ασφάλιση Επιχείρησης

Βρείτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.

Η ασφάλεια επιχείρησης είναι ένα σχέδιο εξασφάλισης της περιουσίας σας και απευθύνεται σε όλους τους εμπορικούς, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς κλάδους είτε αυτή αφορά το ακίνητο, είτε το περιεχόμενο αλλά και όλα τα εμπορεύματα καθώς και τον εξοπλισμό.

Παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα κάλυψης σας έναντι τρίτων και των εργαζόμενων κατά την λειτουργία της επιχείρησης.
Με την πολυετή εμπειρία μας είμαστε σε θέση να προτείνουμε τις λύσεις που ταιριάζουν στην εκάστοτε επιχείρηση.