Πρόγραμμα ασφάλισης Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτου.

Πρόγραμμα ασφάλισης Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτου.

Τα τελευταία χρόνια καθώς η διαδικτυακή χρήση έχει συμβάλει ανοδικά στην ζωή μας, η μίσθωση ακινήτου μέσω των ψηφιακών πλατφορμών  αναπτύσσεται ραγδαία.  

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αναγκαία διότι περιλαμβάνει ένα πακέτο κάλυψης τόσο της ακίνητης περιουσίας από πιθανούς κινδύνους όσο και την αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη/ οικοδεσπότη προς τους ενοικιαστές ή τρίτους για σωματικές βλάβες  ή και υλικές ζημιές σε προσωπικά τους αντικείμενα που μπορούν να προκληθούν από την λειτουργία του χώρου και για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.